Karriere

Jede Hotelanlage wie Evrika Beach Club Hotel ähnelt einer Kleinstadt, die stets hochqualifizierte und motivierte Profis benötigt:

Wollen Sie unserer Familie beitreten? Dann zögern Sie nicht und checken Sie alle vorhandenen Ausschreibungen oder setzen Sie sich mit uns direkt in Verbindung!

Профил на успешния кандидат:
– Отлично владеене на немски и английски език;
– Добра комуникативност, издръжливост на стресови ситуации, организационни способности;
– Мотивация и умения за работа в екип;
– Опит /поне 1 сезон/ на тази позиция е задължителен;
– Висше образование /желателно – Туризъм;
– Опит с хотелски софтуер „Clock Evolution” е предимство;

Компанията предлага:
– Отлични условия за развитие;
– Възможност за целогодишна заетост
– Атрактивно заплащане, бонусна система;
– Възможност за професионална реализация в реномирана българска хотелиерска верига;
– Поемане на разходите за транспорт или осигурено настаняване в хотела;
– Осигуряване на храна;

Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля, изпращайте автобиография с актуална снимка и телефон за връзка на hostmanager@hotel-evrika.com.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Благодарим за проявения интерес!

Профил на успешния кандидат:
– Много добро владеене на немски и английски или руски и английски език, трети чужд език е предимство;
– Добра комуникативност, издръжливост на стресови ситуации, организационни способности,
– Мотивация и умения за работа в екип
– Опит /поне 1 сезон/ на тази позиция е предимство

Компанията предлага:
– Отлични условия за развитие
– Атрактивно заплащане
– Възможност за професионална реализация в реномирана българска хотелиерска верига;
– Поемане на разходите за транспорт или осигуряване на квартира
– Осигуряване на храна

Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля, изпращайте автобиография с актуална снимка и телефон за връзка на hostmanager@hotel-evrika.com.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Благодарим за проявения интерес!

Профил на успешния кандидат:

– Добри комуникативни умения;
– Умение за работа в екип;
– Опит на подобна позиция минимум 1 година;
– Образование по специалноста за готвачите;

Компанията предлага:

– Отлични условия за развитие;
– Обучение за помощник готвачите;
– Атрактивно, гъвкаво и допълнително заплащане;
– Възможност за професионална реализация в реномирана българска хотелиерска верига;
– Осигуряване на квартира;
– Осигуряване на храна.

Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля, изпращайте автобиография с актуална снимка и телефон за връзка на fb@hotel-evrika.com.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Благодарим за проявения интерес!